Εγγραφή πληρεξουσίου στο Γενικό Προξενείο της Ρωσικής Ομοσπονδίας

Ένας από τους πιο συνηθισμένους λόγους για να υποβάλουν οι πολίτες αίτηση στο Γενικό Προξενείο της Ρωσικής Ομοσπονδίας, είναι να εκδώσουν πληρεξούσιο. Ζώντας στο εξωτερικό, μπορούμε να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση όταν είναι απαραίτητο να προβούμε σε κάποια ενέργεια στη Ρωσία, αλλά δεν υπάρχει τρόπος για ένα άτομο να πάει εκεί για κάποιο λόγο. Σε τέτοιες περιπτώσεις, μπορούμε να βρούμε έναν νομικό και να συντάξουμε πληρεξούσιο στο όνομά του για να εκτελέσουμε τις απαραίτητες ενέργειες.

Κάθε πολίτης της Ρωσικής Ομοσπονδίας που είναι εκτός της χώρας μπορεί να υποβάλει αίτηση σε ρωσικό προξενικό γραφείο για την έκδοση εξουσιοδότησης, εφ’ όσον έχει έγκυρο διαβατήριο. Οποιοσδήποτε μπορεί να ενεργεί ως διαχειριστής, ανεξάρτητα από την ιθαγένειά του ή την τοποθεσία του. Η μόνη προϋπόθεση για την εκτέλεση πράξεων με πληρεξούσιο είναι η νομιμότητα της παρουσίας στο έδαφος της Ρωσικής Ομοσπονδίας.

Το εύρος των ζητημάτων για τα οποία η πληρεξουσιότητα μπορεί να μεταβιβαστεί σε άλλο πρόσωπο είναι πολύ εκτεταμένη. Τα πιο συνηθισμένα είναι η διαχείριση / διάθεση περιουσιακών στοιχείων που βρίσκονται στο έδαφος της Ρωσικής Ομοσπονδίας, η εγγραφή / παραλαβή των συντάξεων, η διαχείριση κληρονομιών και η εκπροσώπηση στο δικαστήριο.

Προκειμένου να εκδοθεί πληρεξούσιο, είναι απαραίτητο να καταρτιστεί αυτό πρώτα, ανεξάρτητα ή με δικηγόρο. Πρέπει να σημειωθεί ότι το κείμενο του εγγράφου δεν τυπώνεται, αλλά υποβάλλεται στο προξενείο σε ηλεκτρονικό μορφή (ηλεκτρονική κάρτα). Επιπλέον, είναι απαραίτητο να εγγραφείτε στο Γενικό Προξενείο για μια παραλαβή, η οποία γίνεται μόνο με ραντεβού. Το ηλεκτρονικό σύστημα προεγγραφής λειτουργεί στην ιστοσελίδα του Γενικού Προξενείου από την 1η Μαρτίου 2016. Πρέπει να εγγραφείτε, να επιλέξετε το στοιχείο "Εξουσιοδότηση" και να ακολουθήσετε τις οδηγίες συστήματος.

Οι δικηγόροι της εταιρείας «Ilona Translations» θα σας βοηθήσουν να συντάξετε πληρεξούσιο για το Γενικό Προξενείο της Ρωσικής Ομοσπονδίας σε όλα τα θέματα, καθώς και να πραγματοποιήσετε ηλεκτρονικό αρχείο και, εάν είναι απαραίτητο, να σας παρασχεθεί ηλεκτρονική κάρτα. Θα εκπονήσουμε το έγγραφο το συντομότερο δυνατόν και σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Γενικού Προξενείου της Ρωσικής Ομοσπονδίας για την κατάρτιση πληρεξουσίου.

Οι ειδικοί της εταιρείας μας θα σας βοηθήσουν να κάνετε τα πάντα γρήγορα και σωστά!

Καλέστε μας για δωρεάν συμβουλές για οποιαδήποτε ερωτήματα σας ενδιαφέρουν.