Τοπικά ζητήματα κατά την υποβολή αίτησης στο Γενικό Προξενείο της Ρωσικής Ομοσπονδίας

Ζώντας μακριά από τη Ρωσία, οι Ρώσοι πολίτες αντιμετωπίζουν συχνά την ανάγκη να απευθυνθούν σε μια προξενική αρχή. Ο κατάλογος τέτοιων ερωτήσεων είναι πολύ διαφορετικός και τις περισσότερες φορές οι πολίτες υποβάλλουν τις ακόλουθες αιτήσεις:

  • Καταχώρηση της ιθαγένειας ανήλικου τέκνου
  • Αντικατάσταση διαβατηρίου.
  • εκτέλεση συμβολαιογραφικών πράξεων (για παράδειγμα, έκδοση πληρεξουσίου).
  • Θέματα του Γραφείου Μητρώου Αστικής Κατάστασης, όπως η εγγραφή γάμου / διαζύγιο και εγγραφή γέννησης, αλλαγή ονόματος κ.λ.π.
  • Θέματα συνταξιοδότησης.
  • Άδεια για προσωρινή διαμονή στη Ρωσική Ομοσπονδία και άλλα.

Στη Θεσσαλονίκη, ένα τέτοιο ίδρυμα είναι το Γενικό Προξενείο της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι, κατά την υποβολή αίτησης στο Γενικό Προξενείο υπάρχουν αυστηροί κανόνες, η τήρηση των οποίων είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την αντιμετώπιση της κατάστασης. Πρώτα από όλα, είναι η ορθότητα της κατάθεσης εγγράφων και η ακρίβεια των μεταφράσεων (όλα τα έγγραφα πρέπει να υποβάλλονται στα ρωσικά και οι μεταφράσεις να έχουν επίσημη πιστοποίηση). Όλα τα πρωτότυπα διατίθενται με αντίγραφα. Οποιαδήποτε έγγραφα δεν εκδίδονται στη Ρωσική Ομοσπονδία, πρέπει να πιστοποιούνται από τη σφραγίδα APOSTILLE. Σε ορισμένες περιπτώσεις, για παράδειγμα, όταν εκδίδεται πληρεξούσιο, το κείμενο του εγγράφου υποβάλλεται στο προξενείο σε ηλεκτρονική μορφή (κάρτα flash). Θα πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι ορισμένα πιστοποιητικά έχουν ένα καθεστώς περιορισμού, μετά το οποίο καθίστανται άκυρα.

Η υποδοχή των πολιτών στο Γενικό Προξενείο της Ρωσικής Ομοσπονδίας διεξάγεται μόνο κατόπιν προηγούμενου ραντεβού. Από την 1η Μαρτίου 2016 λειτουργεί ηλεκτρονικό σύστημα προ-καταγραφής στην ιστοσελίδα του Γενικού Προξενείου. Για να κλείσετε ραντεβού, θα πρέπει να συμπληρώσετε μια ηλεκτρονική αίτηση, μετά την οποία θα σας αποσταλεί ένας ηλεκτρονικός κωδικός, ο οποίος πρέπει να εκτυπωθεί και να προσκομιστεί κατά την υποβολή αίτησης στο Γενικό Προξενείο.

Η εταιρεία «Ilona Translations» αναλαμβάνει ολόκληρο το φάσμα των υπηρεσιών για τη δημιουργία ενός πακέτου εγγράφων στο Γενικό Προξενείο της Ρωσικής Ομοσπονδίας για οποιαδήποτε θέματα, συμπεριλαμβανομένων των μεταφράσεων και της επίσημης πιστοποίησης εγγράφων. Θα δημιουργήσουμε επίσης ένα ηλεκτρονικό αρχείο και, εάν είναι απαραίτητο, θα παράσχουμε ηλεκτρονική κάρτα. Όποια και αν είναι η αιτία της προσφυγής σας, οι ειδικοί μας θα σας παράσχουν βοήθεια υψηλών προδιαγραφών!

Καλέστε μας για δωρεάν συμβουλές για οποιαδήποτε ερωτήματα σας ενδιαφέρουν.