Επιστημονικές μεταφράσεις σε ιατροφαρμακευτικά κείμενα

Μετάφραση επιστημονικών και ιατρικών κειμένων

Μετάφραση επιστημονικών και ιατρικών κειμένωνΟι επιστημονικές είναι μεταφράσεις ειδικών κειμένων που σχετίζονται με διάφορους κλάδους της επιστήμης. Έχουμε εμπλακεί σε επιστημονικές μεταφράσεις των μεταπτυχιακών, προπτυχιακών τίτλων σπουδών του πτυχιούχου, διάφορες μελέτες, σχόλια, άρθρα, εκθέσεις έρευνας, δημοσιεύσεις κλπ.

Κύριοι τομείς έρευνας:
Ανθρωπιστικές επιστήμες
Νομολογία
Πολιτικές και άλλες κοινωνικές επιστήμες
Τεχνική επιστήμη
Ιατρική και Υγεία

Μετάφραση επιστημονικών κειμένων.

Ο κάθε μεταφραστής δεν μπορεί να κάνει μια κατάλληλη μετάφραση επιστημονικών κειμένων. Εξάλλου, είναι σημαντικό όχι μόνο να μεταφράζονται σωστά οι όροι που χρησιμοποιούνται, αλλά είναι επίσης απαραίτητο να φέρουμε το κείμενο στον αναγνώστη με την καταλληλότερη μορφή διατηρώντας παράλληλα το στυλ παρουσίασης. Τα επιστημονικά κείμενα έχουν ορισμένα χαρακτηριστικά. Αυτό είναι ένα ειδικό λεξιλόγιο και ακριβής χρήση της ορολογίας, της αυστηρότητας και της σαφήνειας της παρουσίασης. Για τον εκδότη και τον μεταφραστή, είναι απαραίτητο να κατανοηθεί η μεθοδολογία επεξεργασίας επιστημονικών και ιατρικών κειμένων, η δυνατότητα μετάδοσης γεγονότων χωρίς παραμόρφωση σε στυλ που αντιστοιχεί σε επιστημονικά άρθρα στη γλώσσα-στόχο. Για παράδειγμα, στα ιατρικά και επιστημονικά κείμενα της ρωσικής γλώσσας υπάρχει έντονη αφθονία ουσιαστικών και επιθυμία να γράψουμε ξηρά κείμενα, ενώ στα αγγλικά υπάρχει περισσότερο περιθώριο για συναισθηματικά ένθετα του συγγραφέα.

Προκειμένου να γίνει μια υψηλής ποιότητας μετάφραση τεχνικών ή επιστημονικών κειμένων εκτός από την καλή γνώση ξένων γλωσσών, είναι επίσης απαραίτητο να υπάρχει ειδική εκπαίδευση στον τομέα αυτό. Η κατοχή του σχετικού ορολογικού λεξιλογίου, καθώς και η ικανότητα σύνθεσης και κατανόησης των δύσκολων συντακτικών δομών, θα συμβάλουν στην πράξη στην ακριβέστερη διαφύλαξη όλων των χαρακτηριστικών, τη μετάφραση ενός τεχνικού ή επιστημονικού κειμένου (άρθρο, μονογραφία, δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, σχεδιασμός τεκμηρίωση κ.λπ.)

Μετάφραση ιατρικών κειμένων

Ένα από τα πιο υπεύθυνα και πολύπλοκα είδη μετάφρασης είναι τα ιατρικά κείμενα. Πράγματι, η ακρίβεια της διάγνωσης και η επιλογή της καταλληλότερης θεραπείας για τον ασθενή εξαρτάται από την ακρίβεια της μεταφοράς του εκχυλίσματος από το ιατρικό ιστορικό, τα αποτελέσματα εργαστηριακών εξετάσεων και εξετάσεων. Ακόμη και ένα φαινομενικά ασήμαντο λάθος κατά τη μετάφραση ενός ιατρικού κειμένου μπορεί τελικά να οδηγήσει σε σοβαρή σωματική βλάβη. Οι υπηρεσίες μετάφρασης ιατρικών κειμένων χρησιμοποιούνται από άτομα που χρειάζονται θεραπεία σε κλινικές σε άλλες χώρες. Αυτό συχνά απαιτεί μεταγενέστερη μετάφραση του ιατρικού κειμένου από την κλινική στη μητρική γλώσσα. Συχνά, οι φαρμακευτικές εταιρείες που σκοπεύουν να εισέλθουν σε μια ξένη αγορά αντιμετωπίζουν την ανάγκη να κάνουν μια σωστή μετάφραση των ιατρικών κειμένων που σχετίζονται με τα προϊόντα τους. Αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν οδηγίες για την προετοιμασία, τα αποτελέσματα των κλινικών μελετών, τις άδειες, τα πιστοποιητικά και άλλα έγγραφα. Και στην περίπτωση των πωλήσεων ιατρικού εξοπλισμού απαιτείται η μετάφραση του τεχνικού εγχειριδίου.

Μην ξεχνάτε ότι το ιατρικό λεξιλόγιο είναι ζωντανό και συχνά αλλάζει. Συνεχώς υπάρχουν νέες μέθοδοι διάγνωσης, θεραπείας, ερευνητικών αποτελεσμάτων. Επομένως, κάθε χρόνο η ορολογία στην ιατρική συμπληρώνεται με έναν αριθμό νέων όρων, ενώ οι λέξεις που χρησιμοποιούνται προηγουμένως μπορούν να αλλάξουν το νόημά τους ή να εξαφανιστούν εντελώς από τη χρήση. Αυτό περιπλέκει τη διαδικασία μετάφρασης των ιατρικών κειμένων, επειδή πρέπει να ακολουθήσετε τις τάσεις σε αυτόν τον τομέα και να προσαρμόσετε συνεχώς τις γνώσεις σας.

Μετάφραση ιατρικών και επιστημονικών κειμένων σε ελληνικά, αγγλικά, ρωσικά και άλλες γλώσσες. Εκτός από τις δεξιότητες της μετάφρασης επιστημονικών και ιατρικών κειμένων, την ευχέρεια στη γλώσσα και την πολύ μεγάλη εμπειρία, αυτός ο τύπος μετάφρασης απαιτεί εξειδικευμένες γνώσεις και προηγμένο επίπεδο γραφής. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο οι μεταφραστές μας έχουν ανώτατη εκπαίδευση όχι μόνο στον τομέα της γλωσσολογίας αλλά και σε άλλους τομείς, που είναι απόφοιτοι ελληνικών και ρωσικών πανεπιστημίων. Αυτό μας επιτρέπει να εκτελούμε μεταφράσεις υψηλής ποιότητας οποιασδήποτε πολυπλοκότητας το συντομότερο δυνατόν. Επικοινωνήστε μαζί μας για συμβουλές!