Οι κύριες δυσκολίες του διεθνούς δικηγορικού έργου. Νομικοί σύμβουλοι

Δικηγορικό γραφείο, μεταφράσεις Nομικών Kειμένων

Δικηγορικό γραφείο, μεταφράσεις Nομικών KειμένωνΗ εταιρεία "Ilona Translations" για πάνω από μία δεκαετία ασχολείται με νομική υποστήριξη πολιτών και Νομικών προσώπων (νομικών οντοτήτων), τόσο στην Ελλάδα όσο και στη Ρωσία. Οι ειδικοί μας είναι μια ομάδα πιστοποιημένων νομικών και φιλολόγων εξοικειωμένοι με τις ιδιαιτερότητες του νομικού δικαίου και των δύο χωρών. Η συσσωρευμένη εμπειρία μας επιτρέπει να είμαστε εξίσου επιτυχείς στην αντιμετώπιση θεμάτων της ρωσικής και ελληνικής νομοθεσίας, καθώς και στην επίλυση σχετικών καθηκόντων. Οι τελευταίες περιλαμβάνουν μεταφράσεις σε διάφορες γλώσσες, προετοιμασία και πιστοποίηση εγγράφων, Θεωρήσεις Εισόδου (Visas) , κράτηση αεροπορικών εισιτηρίων και ξενοδοχείων στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο και όλο το φάσμα των συναφών υπηρεσιών που μπορεί να χρειαστούν για την επίλυση οποιουδήποτε, ακόμη και πιο περίπλοκου έργου.

Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της νομικής μετάφρασης στην παροχή νομικής συνδρομής

Πολλά εξαρτώνται από τον δικηγόρο όταν συμβάλει σε συναλλαγές, εξασφαλίζοντας υψηλής ποιότητας νομική προστασία των συμφερόντων του πελάτη στο εξωτερικό, καθώς και όταν ασχολέιται με άλλα έγγραφα. Ο δικηγόρος πρέπει να διαθέτει τις δεξιότητες της νομικής μετάφρασης και να συμμορφώνεται με τις ειδικές απαιτήσεις στον τομέα για την εξασφάλιση της μορφοποίησης, έκφραση του λόγου, ορολογία. Κατά τη σύναψη διεθνών συναλλαγών ή την άσκηση οποιασδήποτε δραστηριότητας στο έδαφος άλλης χώρας με διαφορετική γλώσσα, είναι πολύ σημαντικό να χρησιμοποιηθούν οι υπηρεσίες των επαγγελματιών νομικών και των μεταφραστών που μιλούν τις απαιτούμενες γλώσσες. Αυτό εξασφαλίζει ότι η παρεχόμενη βοήθεια θα είναι κατάλληλη και ότι θα αποφευχθούν μεγάλες απώλειες λόγω ανακριβής μεταφοράς μιας  γλώσσας σε άλλη γλώσσα.

Οι ειδικοί του δικηγορικού μας γραφείου βρίσκονται πάντα στην τάση των πιο σχετικών αλλαγών στη νομοθεσία και θα συμβουλεύουν σύμφωνα με τις τρέχουσες πραγματικότητες.

Είδη νομικής μετάφρασης:

 1. Εταιρική τεκμηρίωση (καταστατικά, συστατικά έγγραφα, συμβάσεις, πράξεις, αιτήσεις κ.λπ.).
 2. Νομοθετικά έγγραφα (νομικά, κείμενα νόμων, υπομνήματα, νομικές γνωματεύσεις).
 3. Γνώμες εμπειρογνωμόνων, πρωτόκολλα, πιστοποιητικά.

Κατά την παροχή νομικών υπηρεσιών και την επεξεργασία νομικών εγγράφων, ο ειδικός υποχρεούται να τηρεί αυστηρά την ορολογική σαφήνεια. Πρέπει επίσης να είναι ευχαριστημένος με τυποποιημένες μορφές κειμένου, να λαμβάνει υπόψη τα χαρακτηριστικά της γλώσσας και να παρουσιάζει τα πάντα στο σύνολό τους, ακολουθώντας μια λογική συνοχή.

Οι κύριες δυσκολίες του διεθνούς δικηγορικού έργου

Ένας ειδικός πρέπει να μελετήσει διάφορα νομοθετικά συστήματα, νομικά κείμενα, κώδικες κλπ., Προκειμένου να συμβουλεύει δεόντως τους αλλοδαπούς πολίτες. Ο δικηγόρος γνωρίζει επίσης επαγγελματικά τις βασικές αρχές της μετάφρασης των νομικών κειμένων (για την εξασφάλιση της μορφοποίησης, έκφραση του λόγου, ορολογία)

Εκτελώντας μετάφραση, οι επαγγελματίες δίνουν ιδιαίτερη προσοχή σε ορισμένα σημεία:

 • Δικηγορικό γραφείο, μεταφράσεις Nομικών KειμένωνΑπόκλιση με το στυλ από την συνήθως χρησιμοποιούμενη.
 • Αποδόσεις που έγιναν δεκτές σε επίσημα έγγραφα.
 • Μετάφραση σπάνια χρησιμοποιούμενων ιδιωμάτων σε άλλη γλώσσα.
 • Εκφραστικές μορφές και ειδική νομική ορολογία που πρέπει να ρυθμιστεί.
 • Νομικές συντομογραφίες.
 • Η αδιαμφισβήτητη χρήση των όρων (η διπλή ερμηνεία δεν είναι αποδεκτή
 • Τυπικές συντμήσεις που είναι χαρακτηριστικές της νομικής τεκμηρίωσης.
 • Διατύπωση εκφράσεων που δεν έχουν αναλογες μορφές σε άλλη γλώσσα. Στην περίπτωση αυτή, ένας ικανός ειδικός  θα σας βοηθήσει να επιλέξετε τον καταλληλότερο όρο για να μεταφέρετε το ακριβές νόημα στη γλώσσα.

Υπηρεσία Νομικού γραφείου στην Ελλάδα.

Το δικηγορικό γραφείο του μεταφραστικού πρακτορείου "Ilona Translations" θα σας βοηθήσει με τυχόν νομικά ζητήματα που ενδέχεται να προκύψουν. Και η συσσωρευμένη εμπειρία ειδικών που καταλαβαίνουν τις λεπτότητες της νομοθεσίας των διαφόρων χωρών, εγγυάται την πλήρη συμμόρφωση του νομικού κειμένου με όλους τους νομικούς κανόνες της γλώσσας της μετάφρασης.

Οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν:

 • εγγραφή επιχειρήσεων στην Ελλάδα / Ρωσία.
 • Επίσημες μεταφράσεις σε διάφορες γλώσσες.
 • τις υπηρεσίες δικηγόρου και συμβολαιογράφου ·
 • βοήθεια για την απόκτηση αδειας παραμονης / ιθαγένεια ·
 • προετοιμασία πληρεξουσίων, πιστοποιητικών, δηλώσεων στα ρωσικά και ελληνικά.
 • αιτήσεις για έκδοση διαβατηρίου ·
 • υποστήριξη συναλλαγών αγοράς / πώλησης ακινήτων σε οποιοδήποτε στάδιο,
 • παροχή συμβουλών σε οποιεσδήποτε νομικές υποθέσεις.

Επικοινωνήστε με το δικηγορικό γραφείο μας, ενημερώστε μας για την κατάστασή σας και λάβετε επαγγελματική νομική συνδρομή και υποστήριξη!